Regler

Skrevet af Kode maj 4, 2019 I

RELOAD hylder fællesskabet. Når vi samles så mange mennesker, handler det primært om samværet. Et samvær der er båret af ordentlighed samt respekt for hinanden og vores omgivelser. Og hvor vi sikrer at det gode eksempel viser vejen.

Derfor vil overtrædelse af følgende regler medføre en advarsel, og gentagende overtrædelser vil resultere i bortvisning uden mulighed for refundering af billetten. I nogle tilfælde vil bortvisning være den eneste løsning. Alle deltagere accepterer ovenstående og nedenstående regler ved køb af deres billet.

§1 Rygning er ikke tilladt i hallen, og må kun foregå i de afmærkede områder (dette gælder også e-cigaretter og lignende).
§2 RELOAD har nul tolerance overfor indtagelse af medbragt alkohol og berusede personer, samt brug af stoffer. Brud på dette medfører direkte bortvisning uden mulighed for refundering af billetten.
§3 Brug af højtalere er ikke tilladt under RELOAD.
§4 Overtrædelse af loven som f.eks. at piratkopiere, eller overtrædelse af den danske lov om ophavsret, ved at stille software til rådighed for andre, er ikke tilladt under RELOAD.
§5 Medbragt udstyr er på eget ansvar, hvilket betyder at RELOAD ikke påtager sig ansvar ved hærværk, tyveri eller andet.
§6 Skulle der ske noget med deltageren, altså pådrager vedkommende sig fysiske skader, påtager RELOAD sig ikke ansvaret for deltagerens skade og der kan derfor ikke rejses erstatningskrav.
§7 Deltageren skal altid efterkomme det tilstedeværende Crews henvisninger.
§8 Det er deltagerens eget ansvar, hvis personen er i besiddelse af ulovligt software.
§9 Det er ikke tilladt at chikanere andre deltagere eller Crew under RELOAD, og RELOAD opfordrer derfor til god tone under eventet i relation til værdisættet.
§10 Er man ikke i besiddelse af et officielt RELOADarmbånd, er det ikke muligt at opholde sig i eventområdet. Besøgsarmbånd kan købes i indgangen.
§11 Det er ikke tilladt at medbringe hvidevare (f.eks. en vindblæser) eller køkkenmaskiner, såsom kaffemaskiner, køleskabe, toaster osv.
§12 For at modtage præmier skal hele holdet være til stede ved præmieoverrækkelsen